Förkonferenser

Måndag 8 oktober och förmiddagen 9 oktober finns det möjlighet för intresserade organisationer och nätverk att arrangera förkonferenser i anslutning till NU2018. Kontakta konferensledningen vid intresse. Mer information om förkonferenser kommer att publiceras löpande.