Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till oss som arbetar med konferensen.

Åsa Ryegård

Projektledare

Mälardalens högskola

asa.ryegard@mdh.se

Christina Lönnheden

Förkonferenser

Mälardalens högskola

christina.lonnheden@mdh.se

Giulia Fagerlund

Sponsorer och utställare

Örebro universitet

giulia.fagerlund@oru.se
 
 

Kristin Ewins

Program

Örebro universitet

kristin.ewins@oru.se

Gunvor Larsson Abbad

Abstracts och antagningsförfarande

Linköpings universitet

gunvor.larsson.abbad@liu.se

Peter Dalenius

Webbmaster

Linköpings universitet

peter.dalenius@liu.se