CALL FOR PAPERS

NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Under konferensdagarna ges möjlighet att möta andra som är intresserade av lärande, undervisning samt högskolepedagogisk forskning och utveckling.

Konferensens huvudtema Det akademiska lärarskapet motsvarar det internationella begreppet Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), där diskussionen om pedagogisk utveckling inom högre utbildning har sin grund i ett vetenskapligt förhållningssätt. Konferensen kommer att belysa komplexiteten i det akademiska lärarskapet och lyfter fram möjligheter och utmaningar i att utveckla en pedagogisk praktik i högskolan med ett vetenskapligt förhållningssätt till studenters lärande och till pedagogiskt utvecklingsarbete.

Vi välkomnar bidrag som behandlar planerade, pågående eller avslutade projekt med relevans till konferensens tema Det akademiska lärarskapet och dess tre underteman som belyser perspektiven studenten, läraren och högskolan.

Skicka in ditt bidrag i form av ett abstract på 300-500 ord plus referenser på svenska, danska, norska eller engelska senast 1 april. Besked om antagna bidrag skickas ut 1 maj efter ett peer-review förfarande. Markera i vilket format du vill presentera ditt bidrag samt om du önskar presentera på svenska, danska, norska eller engelska.

  • Lev som du lär: Arrangera en 40 eller 100 minuter lång session där du demonstrerar och problematiserar ett ämne, en undervisnings- eller presentationsform där du kan dra nytta av det fysiska eller digitala rummet. Din idé behöver presenteras tydligt och du behöver ange vilka behov du har av eventuell utrustning, samt rummets utformning/möblering. För accepterade bidrag gäller att bedömargruppen kommer att kontakta dig/er för vidare planering. Ditt abstract kan se ut på olika sätt, exempelvis beskrivande text, film, storyboard eller tankekarta. Detta abstract begränsas inte i antal ord, men skriv så kortfattat du kan. Ange antalet presentatörer och om din presentation relaterar till någon annans presentation på konferensen. Bedömningskriterier finns på denna sida.
  • Berätta för andra: Redogör för erfarenheter från högre utbildning eller en undersökning av forsknings- eller utredningskaraktär. Sessionen är 20 minuter, där 5 minuter reserveras för frågestund. Abstract 300-500 ord plus referenser. Ange antalet presentatörer och om din presentation relaterar till någon annans presentation på konferensen. Bedömningskriterier finns på denna sida.
  • Diskutera och få återkoppling: Arrangera en 40 minuter lång session där deltagarna diskuterar en pedagogisk idé, beprövad erfarenhet eller metod. Abstract 300-500 ord plus referenser. Ange antalet presentatörer och max antal deltagare du önskar diskutera med samt om din presentation relaterar till någon annans presentation på konferensen. Bedömningskriterier finns på denna sida.
  • Pitcha en idé: Illustrera din idé antingen i en rullande presentation (blixttal, Pecha Kucha eller liknande) eller elektronisk poster som visas på skärm. Presentationen ska vara 5-7 minuter. Abstract 300-500 ord plus referenser. Var beredd att göra presentationen vid mer än ett tillfälle. För accepterade bidrag gäller att bedömargruppen kommer att kontakta dig/er för vidare planering. Bedömningskriterier finns på denna sida.
  • Dejta en kollega: Spela in en film på 2-5 minuter. Filmen kan vara av enkel karaktär och spelas in med exempelvis smartphone. I din film ska du förmedla din passion för ämnet, frågan, verktyget, metoden eller vad det nu kan vara. Skicka in antingen din färdiga film eller ett abstract som beskriver filmens innehåll. Filmen kommer att publiceras på konferensens webbsida senast två veckor innan konferensen för att locka kollegor. Själva sessionen är 40 min och kan genomföras vid flera tillfällen om så önskas, t.ex. en gång per dag. Ange i så fall önskemål. Bedömningskriterier finns på denna sida.
Observera att du först måste skapa ett konto i vårt system för att kunna skicka in ditt bidrag! Om du har frågor, kontakta Gunvor Larsson Abbad. Välkommen med ditt bidrag senast 1 april 2018!

Om du har problem med att klistra in text i vårt abstractsystem, prova antingen att använda Ctrl-V eller att dra och släppa texten från ett annat fönster.