TIDIGARE KONFERENSER

NU2018 är den sjätte omgången av NU-konferensen. Titta gärna på de arkiverade sidorna från tidigare konferenser.

NU2016 i Malmö

Temat för Malmö-konferensen var Högskolan i samhället – Samhället i högskolan. Inbjudna talare var bland annat Bernard Petiot från Cirque du soleil och Golnaz Hashemzadeh Bonde som med utgångspunkt i sin roman Hon är inte jag talade om hur universitetsvärlden hanterar klass, etnicitet och kön.

Läs mer på konferenswebben för NU2016

NU2014 i Umeå

Bland teman på Umeå-konferensen ingick Pedagogiskt ledarskap, Utbildning 2.014, Lärares kompetens och Akademiska kulturer.

Läs mer på konferenswebben för NU2014

NU2012 i Göteborg

Göteborgs-konferensen på då nyinredda Clarion Hotel Post hade åtta olika teman som tog upp t ex lärandemiljöer, global utveckling, handledning och kreativa kompetenser. Inbjudna talare var bl an David Boud, Elsebeth Korsgaard Sorensen och William Rankin.

Läs mer på konferenswebben för NU2012

NU2010 i Stockholm

Stockholms-konferensen var den första i SUHF:s regi. Bland temana ingick studentdialog, samverkan, verktyg för lärande och rum för lärande.

Läs mer på konferenswebben för NU2010

NU2008 i Kalmar

Kalmar-konferensen var den första NU-konferensen och hade temat Lärande i en ny tid. Den arrangerades av den numera nedlagda myndigheten NSHU som en fortsättning på två tidigare konferenser: dels Netlearning som Myndigheten för Sveriges nätuniversitet anordnade 2002, 2004 och 2006, dels Utvecklingskonferensen som Rådet för högre utbildning anordnade 2003 och 2005.

Läs mer på bloggen från NU2008.