Förkonferenser

Måndag 8 oktober och förmiddagen 9 oktober finns det möjlighet för intresserade organisationer och nätverk att arrangera förkonferenser i anslutning till NU2018. Kontakta konferensledningen vid intresse. Mer information om förkonferenser kommer att publiceras löpande.

 

Rum för lärande

 

Program för nätverksträff i Västerås

Den 8-9 oktober 2018 är det dags för vårt nästa symposium i nätverket Rum för lärande. Symposiet hålls denna gång i Västerås i samarbete med Mälardalens Högskola och Akademiska Hus. Symposiet ligger i direkt anslutning till den stora universitetskonferensen NU 2018 som detta år också hålls i Västerås.

Måndag den 8 oktober 2018

Lokal: Mälardalens högskola, Högskoleplan 1, Västerås

12.00 Registrering
13.00 Inledning symposium
13.15 Stationspass 1
13.55 Stationspass 2
14.35 Kaffe
15.00 Panelsamtal med Mark Decker, University of Minnesota
16.00 Stationspass 3
16.45-17.00 Avslutning
18.00 Gemensam middag, Aros Congress Center (ACC)

Tisdag den 9 oktober

Lokal: Mälardalens högskola, Högskoleplan 1, Västerås

8.30 Stationspass 4
9.10 Kaffe
9.40 Rie Troelsen, Syddansk Universitet
10.25 Stationspass 5
11.05 Stationspass 6
11.45-12.00 Avslutning

Vi har två inbjudna gäster till symposiet.

Mark Decker, Associate department head in the Department of Biology Teaching and Learning vid University of Minnesota. Mark har en lång erfarenhet av att undervisa och utveckla aktivt lärande vid sitt lärosäte. Han kommer att berätta om sina erfarenheter genom ett panelsamtal tillsammans med Universitetslektor Åse Tieva Umeå universitet, Universitetslektor Marie Leijon Malmö universitet samt Arkitekt Charlotta Andersson Akademiska Hus AB. Moderator för samtalet blir Universitetslektor Johanna Westerlund Mälardalens högskola.

Den andre inbjudne gästen, tillika medlem i nätverket, är Universitetslektor Rie Troelsen från Syddansk Universitet i Odense, Danmark. Rie har lång erfarenhet av forskning och undervisning inom sitt ämnesområde universitetspedagogik vid sitt lärosäte.

Programmet består dessutom av sex olika stationer där medlemmar i nätverket från sex svenska lärosäten berättar om deras arbete med att utveckla pedagogik och miljöer för aktivt lärande. Deltagarna blir indelade i mindre grupper så att det blir möjligt att ställa frågor och genomföra kortare diskussioner i slutet av varje stationspass.

De sex stationerna har följande rubriker och medverkande:

 1. Rummet och möbleringen begränsar mina ambitioner för det pedagogiska upplägget.
  Ewa Gruffman-Cruse och Ann-Christin Sundbaum, Umeå universitet
 2. Kursintroduktion som aktivt lärtillfälle
  Christel Backman och Sara Ugnoo, Göteborgs universitet
 3. Undervisningens rum, plats, gestaltning och IKT
  Kerstin Ahlberg och Lena Åström, Högskolan Dalarna
 4. Studentaktiverande lärmiljöer enligt Umeå-modellen.
  Johanna Westerlund, Mälardalens högskola och Åse Tieva, Umeå universitet
 5. Frukten av samverkan mellan enheten för pedagogisk utveckling (PIL) och Campusavdelningen.
  Viveka Olofsson, Örebro universitet
 6. Försök och utvärdering av undervisning anpassad för nybyggd ALC-sal.
  Elisabet Malvebo och Andreas Nilsson, Sjöstridsskolan Karlskrona
Passa på att anmäla dig till Rum för lärande och NU2018 på samma gång!
Anmäl