TEMAN & FORMAT

Konferensens huvudtema Det akademiskt lärarskapet motsvarar det internationella begreppet Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), där diskussionen om pedagogisk utveckling inom högre utbildning har sin grund i ett vetenskapligt förhållningssätt. Konferensen kommer att belysa komplexiteten i det akademiska lärarskapet och lyfter fram möjligheter och utmaningar i att utveckla en pedagogisk praktik i högskolan med ett vetenskapligt förhållningssätt till studenters lärande och till pedagogiskt utvecklingsarbete. Konferensen syftar bidra till utvecklingen av ett gemensamt professionellt språk för att diskutera det utvecklingsarbete som vi som lärare, ledare, pedagogiska utvecklare och andra inom högre utbildning kontinuerligt jobbar med.

TEMAN

Det akademiskt lärarskapet har tre underteman som fokuserar perspektiven studenten, läraren och högskolan.

1. Studentens lärande och utveckling

Högre utbildning ska utveckla självständiga, reflekterande och kritiskt tänkande studenter. Hur skapar vi tillsammans med studenterna läraktiviteter som ger dem fördjupad förståelse och utmanar invanda uppfattningar, samtidigt som studenterna behåller det yttersta ansvaret för sitt eget lärande? Inom temat välkomnas bidrag som till exempel berör:

 • studentaktivt lärande,
 • breddat deltagande,
 • olika typer av undervisningsformer (t.ex. simulerade situationer, dramaövningar, case),
 • webb- och teknikstöd,
 • forskningsbaserad utbildning med avseende på både undervisningsform och innehåll,
 • kursdesign,
 • examinationsformer,
 • formativ utvärdering, samt
 • hur lärandet sker i verksamhetsförlagd utbildning.

2. Lärarens lärande och utveckling

Inom läraryrket har bland annat politiska reformer, ekonomiska förutsättningar, kunskapen om heterogena studentgrupper och utvecklingen av tekniska hjälpmedel för kommunikation och undervisning, möjliggjort nya sätt att undervisa och lära. För individen, men också för kollektivet, är det som lärare viktigt att ständigt vidareutbilda sig och utveckla sin lärarprofession utifrån de möjligheter och de krav som ställs från olika håll. Inom temat välkomnas bidrag som till exempel berör:

 • lärares högskolepedagogisk utbildning,
 • kollegiala samtal,
 • olika typer av högskolepedagogiska utvecklingsprojekt,
 • arbetet med att sammanställa en pedagogisk portfölj,
 • lärares möjlighet till pedagogisk meritering,
 • auskultationer,
 • aktionsforskning, samt
 • utveckling av lärarens handledarroll.

3. Högskolans lärande och utveckling

Högskolan är en miljö som kontinuerligt bör lära av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. Den måste förändras i takt med att samhället utvecklas och nya förutsättningar skapas. Hur möter högskolan behoven och kraven som följer av förändringarna? Inom temat välkomnas bidrag som till exempel berör:

 • den lärande organisationen,
 • strategisk pedagogisk utveckling,
 • övergripande högskolepedagogiska utvecklingsprojekt,
 • pedagogiska utvärderingar på organisatorisk nivå,
 • rum för lärande, samt
 • pedagogiskt mål-, strategi- och visionsarbete.

 

FORMAT

Lev som du lär

Lever du som du lär? Arrangera en 40 eller 100 minuter lång session där du demonstrerar och problematiserar ett ämne, en undervisnings- eller presentationsform där du kan dra nytta av det fysiska eller digitala rummet. Syftet är att leva som du lär – berätta inte bara hur du gör, utan visa det konkret. Fokus ligger på deltagarnas aktivitet. I ditt abstrakt ska du beskriva dina didaktiska ställningstaganden inför din session, samt hur du avser att använda dig av det fysiska rummet, möbler och teknik. Om du vill att deltagarna ska förbereda sig lägger vi ut materialet på konferensens webbsida senast två veckor innan konferensen. Vår ambition är att kunna tillgodose så många idéer som möjligt.

Berätta för andra

Vill du göra en paperpresentation? Redogör för erfarenheter från högre utbildning eller en undersökning av forsknings- eller utredningskaraktär. Sessionen är 20 minuter, där 5 minuter reserveras för frågestund. I ditt abstrakt ska du ange bakgrund, syfte, metod och resultat. Ni kan förstås vara flera som presenterar arbetet.

Diskutera och få återkoppling

Har du en pedagogisk frågeställning som du vill fördjupa dig i tillsammans med andra? Arrangera en 40 minuter lång session där deltagarna diskuterar en pedagogisk idé, erfarenhet, metod eller fundering. Du presenterar detta i form av en kort videofilm (helst) eller en text som läggs ut på konferenswebben senast två veckor innan konferensen börjar (flipped classroom). Sessionen inleds med en kort rekapitulation och därefter förväntas deltagarna aktivt bearbeta innehållet. I ditt abstrakt ska du beskriva sessionens syfte och innehåll, samt ange vad deltagarna förväntas ta del av i förväg.

Pitcha en idé

Har du en tanke du vill dela med andra? Illustrera din idé antingen i en rullande presentation (blixttal, pecha kucha eller liknande) eller elektronisk poster som visas på skärm. Presentationen ska vara 5-7 minuter. Ambitionen är att din presentation ska leda till diskussion med kollegor. Tid för sådan diskussion kommer att finnas i anslutning till presentationen. Materialet ska finnas tillgängligt på konferensens webbsida senast två veckor innan konferensen. I ditt abstrakt ska du beskriva syfte, innehåll och form för presentationen. Givetvis kan ni vara flera som presenterar tillsammans. Som inspiration föreslår vi den här eller kanske den här videon.

Dejta en kollega

Vill du möta andra med liknande pedagogiska intressen? Spela in en film på 2-5 minuter som publiceras på konferensens webbsida två veckor innan konferensen. I din film ska du förmedla din passion för ämnet, frågan, verktyget, metoden eller vad det nu kan vara. Kollegor med liknande intressen som sett och blivit intresserade av din film kan sedan träffa dig i vårt pedagogiska café. Cafét är organiserat som en del inom konferensprogrammet och här kommer ni att beredas plats för diskussion och ni kommer lätt kunna hitta varandra. I ditt abstrakt ska du beskriva syfte och innehåll i film. Det går förstås bra att samarbeta. Filmen kan vara av enkel karaktär och spelas in med exempelvis smartphone.