CALL FOR PAPERS

NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Under konferensdagarna ges möjlighet att möta andra som är intresserade av lärande, undervisning samt högskolepedagogisk forskning och utveckling.

Konferensens huvudtema Det akademiska lärarskapet motsvarar det internationella begreppet Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), där diskussionen om pedagogisk utveckling inom högre utbildning har sin grund i ett vetenskapligt förhållningssätt. Konferensen kommer att belysa komplexiteten i det akademiska lärarskapet och lyfter fram möjligheter och utmaningar i att utveckla en pedagogisk praktik i högskolan med ett vetenskapligt förhållningssätt till studenters lärande och till pedagogiskt utvecklingsarbete.

Vi välkomnar bidrag som behandlar planerade, pågående eller avslutade projekt med relevans till konferensens tema Det akademiska lärarskapet och dess tre underteman som belyser perspektiven studenten, läraren och högskolan.

Skicka in ditt bidrag i form av ett abstract på 300-500 ord plus referenser på svenska, danska, norska eller engelska senast 1 april. Besked om antagna bidrag skickas ut 1 maj efter ett peer-review förfarande. Markera i vilket format du vill presentera ditt bidrag samt om du önskar presentera på svenska, danska, norska eller engelska.

  • Lev som du lär: Arrangera en 40 eller 100 minuter lång session där du demonstrerar och problematiserar ett ämne, en undervisnings- eller presentationsform där du kan dra nytta av det fysiska eller digitala rummet. Din idé behöver presenteras tydligt och du behöver ange vilka behov du har av eventuell utrustning, samt rummets utformning/möblering. För accepterade bidrag gäller att bedömargruppen kommer att kontakta dig/er för vidare planering. Ditt abstract kan se ut på olika sätt, exempelvis beskrivande text, film, storyboard eller tankekarta. Detta abstract begränsas inte i antal ord, men skriv så kortfattat du kan. Ange antalet presentatörer och om din presentation relaterar till någon annans presentation på konferensen. Bedömningskriterier finns på denna sida.
  • Berätta för andra: Redogör för erfarenheter från högre utbildning eller en undersökning av forsknings- eller utredningskaraktär. Sessionen är 20 minuter, där 5 minuter reserveras för frågestund. Abstract 300-500 ord plus referenser. Ange antalet presentatörer och om din presentation relaterar till någon annans presentation på konferensen. Bedömningskriterier finns på denna sida.
  • Diskutera och få återkoppling: Arrangera en 40 minuter lång session där deltagarna diskuterar en pedagogisk idé, beprövad erfarenhet eller metod. Abstract 300-500 ord plus referenser. Ange antalet presentatörer och max antal deltagare du önskar diskutera med samt om din presentation relaterar till någon annans presentation på konferensen. Bedömningskriterier finns på denna sida.
  • Pitcha en idé genom blixttal eller Pecha Kucha och gör reklam i förväg med hjälp av en elektronisk poster! Har du en idé som du vill dela med andra? Illustrera den med en elektronisk poster som visas på skärm i en rullande presentation under konferensen och genomför ett blixttal, Pecha Kucha eller liknande. Presentationen ska vara 5-7 minuter. Ambitionen är att din presentation ska leda till en diskussion med kollegor. Tid för sådan diskussion kommer att finnas i anslutning till presentationen. Materialet ska finnas tillgängligt på konferensens webbsida senast två veckor innan konferensen. I ditt abstrakt ska du beskriva syfte, innehåll och form för presentationen. Givetvis kan ni vara flera som presenterar tillsammans. Som inspiration föreslår vi den här eller kanske den här videon Bedömningskriterier finns på denna sida.
  • Träffa kollegor med liknande intressen – utveckla samarbeten och nätverk! Vill du möta kollegor från andra lärosäten med liknande pedagogiska intressen som du själv? Spela in en film på 2-5 minuter som publiceras på konferensens webbsida två veckor innan konferensen. I din film ska du förmedla din passion för ämnet, frågan, verktyget, metoden eller vad det nu kan vara. Kollegor med liknande intressen som sett och blivit intresserade av din film kan sedan träffa dig i vårt pedagogiska café. Cafét är organiserat som en del inom konferensprogrammet och här kommer ni att beredas plats för diskussion och ni kommer lätt kunna hitta varandra. I ditt abstrakt ska du beskriva syfte och innehåll i film, som skickas in senast 15 september. Det går förstås bra att samarbeta. Filmen kan vara av enkel karaktär och spelas in med exempelvis smartphone. Bedömningskriterier finns på denna sida.
Observera att du först måste skapa ett konto i vårt system för att kunna skicka in ditt bidrag! Om du har frågor, kontakta Gunvor Larsson Abbad. Välkommen med ditt bidrag senast 1 april 2018!

OBS! Vi har noterat att det inte inte går att klistra in text i formuläret om man använder Internet Explorer. Däremot går det att dra och släppa en text från ett annat fönster. Alternativt kan man prova att använda en annan webbläsare.