Video

Här finns teasers för några av bidragen på NU2018.

Kulturarvsväskor och historiska ryggsäckar: Studenters berättelser och erfarenheter som resurser i undervisning och forskning

Henric Bagerius, Anita Synnestvedt (Format: Lev som du lär, Abstract: 803, Session: B2)

 

What is fair? International perspectives on equality in work and health

Åsa Tjulin (Format: Dejta en kollega, Abstract: 754, Session: B1)

Trailer for abstract 728

Grounded scholar – a space for adjuncts to enhance their scholarship capacity

Marie Leijon, John Storan, Christel Brost, Jenny Magnusson (Format: Diskutera och få återkoppling, Abstract: 728, Session: B3)

Modernt lärande utan internet

Sonja Fagerholm, Andreas Nilsson, Johan Lundevall (Format: Dejta en kollega, Abstract: 725, Session: A2)

Introduktionskurs i högskolepedagogik – med kursplanen som strukturerande redskap i
mötet mellan didaktik och pedagogik

Sylvi Vigmo, Margareta Jernås (Format: Diskutera och få återkoppling, Abstrax: 743, Session: B4)

 

Hur kan vi tillsammans hantera ‘svåra studenter’?

Gunvor Larsson Torstensdotter (Format: Diskutera och få återkoppling, Abstract: 908, Session: B4)

 

Hur mycket, och när, avsätter studenter tid för sina studier?

Jörgen Bengtsson (Format: Diskutera och få återkoppling, Abstract: 630, Session: B5)

 

Kaxig, lat och karriärsugen – dagens student?

Marina Bergman (Format: Dejta en kollega, Abstact: 711, Session: A1)

Framtidens akademiska skrivande. Ett nulägesperspektiv.

Malin Larsson (Format: Dejta en kollega, Abstract: 766, Session: B2)

Trailer for abstract 790

På vilka sätt kan en digitaliseringsprocess bidra till att öka studenternas lärande vid examination och bedömning?

Petronella Ekström, Sarah Lombrant (Format: Diskutera och få återkoppling, Abstract: 790, Session: A1)

 

Formativ feedback i högre utbildning – Inventering, förslag och organisatorisk implementering

Mats Andersson, Ulrika Artursson Wissa, Anders Avdic, Ulf Oom Gardtman, Anna Skogbergs (Format: Diskutera och få återkoppling, Abstract: 644, Session: A2)