UTSTÄLLARE

Är du intresserad av att ställa ut på NU2018? Besök vår sida för utställaranmälan.

Blackboard

Our mission is to partner with the global education community to enable learner and institutional success, leveraging innovative technologies and services. With an unmatched understanding of the world of the learner, the most comprehensive student-success solutions, and the greatest capacity for innovation, Blackboard is education’s partner in change.

Learn more about Ally, a ground-breaking plugin that focuses on making digital course content more accessible. Blackboard Collaborate, web conferencing application built for learning and SafeAssign, with integrated workflows the solution is easy to use comparing submitted assignments against a set of academic papers to identify areas of overlap between the submitted assignment and existing works.

För en inkluderande lärmiljö med Blackboard Ally – universell design, forskning och tillämpning.

Besök Blackboards utställarpresentation onsdag 10 oktober 15:50-16:30 i rum 105.

Tillgänglighet för digitalt kursmaterial inom högre utbildning blir allt viktigare, inte minst i samband med att EU:s webtillgänglighetsdirektiv träder i kraft september 2018. Det innebär att lärosäten inom högre utbildning står inför krävande utmaningar:

 • Omfattande kursmaterial – det är ofta svårt att överblicka och få en klar bild över statusen på tillgängligheten för allt kursmaterial vid ett lärosäte. Det gör också att det är svårt att planera åtgärder och veta var verkningsbara resurser behöver sättas in.
 • Brist på insikt och förståelse – ofta saknar lärare konkreta kunskaper om hur man gör kursmaterial mer tillgängligt.
 • Studenters lärande motverkas – studenters lärande kan hindras eller försenas på grund av den extra tid och hantering det kan ta att få åtkomst till alternativa, tillgängliga versioner av kursmaterial.

Under denna session presenteras en vidgad definitionen av tillgänglighet som även inbegriper universell design. Konkreta exempel redogörs som visar hur mer tillgängligt kursinnehåll leder till högre kvalitet och mer användbart innehåll som kommer alla studenter till del. Samtidigt kommer denna session visa på nya möjligheter att synliggöra kursmaterials tillgänglighet. Vi presenterar data som visar trender och mönster inom högre utbildning och lyfter fram kvarvarande utmaningar. Sessionen avslutas med en demonstration av Blackboard Ally, ett verktyg som fokuserar på att både medvetandegöra tillgänglighetsfrågor inom högre utbildning samtidigt som det hjälper till att skapa mer tillgängligt kursinnehåll.

URKUND

Automatic plagiarism prevention is a Swedish invention and URKUND has been at the forefront of its development since 1999. During this time, URKUND’s constant development has meant that the academic service has evolved to become the most effective plagiarism prevention and detection system available on the market.

Today, interest is shown not only from Scandinavian and European universities but from all around the world. University publishing houses, government organisations and private enterprises have also seen the benefits of URKUND and use the system to assure that expensive consultant reports and texts for publication have not been plagiarised.

URKUND is a Germanic word, its meaning is something along the lines of ”original document”, ”unaltered original” or ”deed”. Its English pronunciation is similar to how one says ”gherkin”: i.e. ”erkin” [ɜːkɪn].

Studentlitteratur

Studentlitteratur grundades 1963 och är idag Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med längs hela kunskapsresan. Missa inte att ta en folder vid registreringen! Där kan du läsa om våra senaste boknyheter och ta del av kampanjpriser på utvalda titlar.

Swednet

Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning
Vi vill:
 • stimulera pedagogisk utveckling inom högre utbildning.
 • främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring pedagogisk utveckling inom högre utbildning.
 • stärka identiteten och främja professionell utveckling bland personer engagerade i utvecklingsinriktat arbete på det högskolepedagogiska området.
Vilka är med?

Föreningen består av drygt 125 pedagogiska utvecklare och andra intresserade av pedagogisk utveckling inom högre utbildning från lärosäten över hela Sverige.

I Swednet får du:
 • stöd till egen utveckling
 • bevakning av utvecklingen på det högskolepedagogiska
  området både inom och utom landet
 • stöd i att driva det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet
  på ditt lärosäte
 • tillgång till både ett nationellt och internationellt nätverk
 • möjlighet till olika fortbildningsaktiviteter

Högre Utbildning

Högre utbildning är Sveriges enda akademiska tidskrift specifikt inriktad mot undervisning, lärande och utbildning inom högskolan. Tidskriften är kollegialt granskad och utgör en svensk-nordisk disciplinöverbryggande arena för kunskapsbildning. Vi vänder oss till lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning mot högre utbildning. Tidskriften publicerar löpande och bidrag kan sändas in när som helst under året. Bidrag kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska.

Högre utbildning är en Open Access-tidskrift och är därför kostnadsfri för alla att läsa och ladda ner, kopiera och sprida. Tidskriften rangordnas på vetenskaplig nivå 1 i norska UHR:s (Universitets- och högskolerådets) förteckning över publiceringskanaler och i den danska BFI-listan. Tidskriften drivs genom samfinansiering av en rad svenska lärosäten. Stöd utgår också från Swednet, svenskt nätverk för pedagogisk utveckling av högre utbildning.