HUVUDTALARE OCH INBJUDNA TALARE

Huvudtalare

Max Scheja

Max Scheja

Prof. i högskolepedagogik

Stockholms Universitet

Max Scheja är professor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Hans forskningsintressen handlar särskilt om hur högskolestudenter utvecklar sin akademiska och professionella förståelse i relation till hur de uppfattar sin studiesituation. Han har lett flera forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet och är ledamot i STINT:s expertgrupp för humaniora och samhällsvetenskap. Han har tidigare arbetat som forskare och centrumschef vid Centrum för undervisning och lärande vid Karolinska institutet. Han har även verkat som forskare vid University of Edinburgh.

Åsa Nilsonne

SENIOR PROF. MEDICINSK PSYKOLOGI

Karolinska Institutet

Åsa Nilsonne är senior professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, psykiater och författare av både facklitteratur och kriminalromaner. Åsa doktorerade i medicinsk vetenskap 1987 på en avhandling "Speech in depression: a methodological study of prosody" (om hur patienternas röst påverkades under och efter en depression). Hon blev specialistkompetent i allmän psykiatri 1990 och leg psykoterapeut med kognitiv inriktning 1992. Hon har föreläst och planerat undervisning på alla nivåer av läkarutbildningen via Karolinska  Institutet, samt skrivit flera fackböcker.

Ray Land

PROF. I HÖGRE UTBILDNING

Durham University, England

Ray Land är professor i högre utbildning vid Durham University och chef för Durhams Center for Academic Practice och han har tidigare innehaft liknande positioner vid universiteten i Strathclyde, Coventry och Edinburgh. Ray Land har en bred publikation inom pedagogisk forskning, inklusive arbeten om akademisk utveckling, lärande och kvalitetsförbättring. Han är, tillsammans med Jan Meyer, mest känd för sin teori om ”Threshold Concepts” och ”Troublesome Knowledge”. Senaste publicerade bok är Enhancing Quality in Higher Education: International Perspectives (Routledge 2013).

Inbjudna talare

Mark Decker

associate department head in the Department of Biology Teaching and Learning

University of Minnesota

Mark Decker is a faculty member and associate department head in the Department of Biology Teaching and Learning at the University of Minnesota. Dr. Decker is a former Education Fellow (2004-2005) and Science Education Mentor in the Life Sciences (2011-2014) with the National Academy of Sciences, and over the past 10 years has led/co-led dozens of workshops that provide university faculty with a working background in inquiry-based, student-centered teaching approaches. In 2013, the efforts of Dr. Decker and colleagues (S. Wick, D. Matthes, and R. Wright) on behalf of undergraduate education were recognized by being awarded the Science Prize for Inquiry-Based Instruction from the American Association for the Advancement of Science.