Bedömningskriterier

Följande kriterier kommer användas för att bedöma inskickade bidrag.

Lev som du lär

 • Ämnet är relevant, aktuellt och intressant utifrån konferensens inriktning och tema.
 • Bidragets syfte framgår tydligt, samt vilka problemställningar som addresseras.
 • Frågan presenteras i ljuset av befintlig litteratur eller beprövad erfarenhet, där så är relevant.
 • Bidraget beskriver sessionens mål och vilka den vänder sig till. Beskrivningen visar tydligt aktivitetens struktur och hur interaktionen utformas.
 • Struktur och språk gör bidraget lättillgängligt för målgruppen.
 • Bidraget håller sig inom ramen 300-500 ord plus referenser.

Berätta för andra

 • Ämnet är relevant, aktuellt och intressant utifrån konferensens inriktning och tema.
 • Syfte och frågeställningar: Bidragets syfte framgår tydligt, samt vilka problemställningar som addresseras.
 • Frågan presenteras i ljuset av befintlig litteratur eller beprövad erfarenhet, där så är relevant.
 • Bidraget beskriver metod och tillvägagångssätt. Resultat och data redovisas på ett sätt som är relevant för problemställningen.
 • Bidraget innehåller diskussion kring problemställningen. Det framgår hur resonemang och slutsatser är underbyggda och de är föremål för kritisk reflektion.
 • Struktur och språk gör bidraget lättillgängligt för målgruppen. Bidraget har en konsekvent referenshantering.
 • Bidraget håller sig inom ramen 300-500 ord plus referenser.

Diskutera och få återkoppling

 • Ämnet är relevant, aktuellt och intressant utifrån konferensens inriktning och tema.
 • Bidragets syfte framgår tydligt, samt vilka problemställningar som addresseras.
 • Frågan presenteras i ljuset av befintlig litteratur eller beprövad erfarenhet, där så är relevant.
 • Bidraget beskriver sessionens mål och vilka den vänder sig till. Beskrivningen visar tydligt aktivitetens struktur och hur interaktionen utformas.
 • Struktur och språk gör bidraget lättillgängligt för målgruppen.
  Omfattning: Bidraget håller sig inom ramen 300-500 ord plus referenser.

Pitcha en idé

 • Ämnet är relevant, aktuellt och intressant utifrån konferensens inriktning och tema.
 • Bidragets syfte framgår tydligt, samt vilka problemställningar som addresseras.
 • Frågan presenteras i ljuset av befintlig litteratur eller beprövad erfarenhet, där så är relevant.
 • Bidraget beskriver idén som ska pitchas och vilka presentatören skulle önska som diskutanter
 • Struktur och språk gör bidraget lättillgängligt för målgruppen.
 • Bidraget håller sig inom ramen 300-500 ord plus referenser.

Dejta en kollega

 • Ämnet är relevant, aktuellt och intressant utifrån konferensens inriktning och tema.
 • Bidragets ämne och infallsvinkel framgår tydligt.
 • Frågan presenteras i ljuset av befintlig litteratur eller beprövad erfarenhet, där så är relevant.
 • Bidraget indikerar om du vänder dig till någon specifik målgrupp eller inte.
 • Struktur och språk gör bidraget lättillgängligt för målgruppen.
 • Bidraget håller sig inom ramen 300-500 ord plus referenser.